Wykonanie instalacji elektrycznych dla przebudowy budynku technicznego z zapleczem socjalno-usługowym dla potrzeb świadczeń usług ciepłowniczych dla ZEC Łowicz.

Realizacja: Wrzesień 2023

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku technicznego (kotłownia gazowa) z zapleczem socjalno-usługowym dla potrzeb świadczenia usług ciepłowniczych przy ul. Powstańców  1863r. w Łowiczu.

 

Zakładka budowy:

Zlecający: Energika Zbigniew Szamałek Sp. Komandytowa

Zakres prac:

  1. Prace elektroenergetyczne:
  • Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,99kW,
  • Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy głównej RKG oraz rozdzielnicy obiektowej RK1,
  • Zabudowa certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  • Wykonanie instalacji ogólnobudowlanych (instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych, instalacja teletechniczna),
  • Montaż tras kablowych,
  • Dostawa i ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych,
  • Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
  • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu,
  • Wykonanie pomiarów elektrycznych.

2.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

 

Close Menu