Przystosowanie pola średniego napięcia nr 19 i 20 w stacji 110/15 kV GPZ Barlinek, poprzez wymianę istniejących przekładników prądowych SN.

Realizacja: Maj 2023

Przystosowanie pola średniego napięcia nr 19 i 20 w stacji 110/15 kV GPZ Barlinek, poprzez wymianę istniejących przekładników prądowych SN.

 

Zakładka budowy:

Zlecający: Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Zakres prac:

  1. Prace projektowe:
  • opracowanie i uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o.o., projektu technicznego obejmującego swym zakresem wymianę przekładników prądowych SN w polu nr 19 i 20 – na zasilaniu zakładów drzewnych Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., w związku z wzrostem mocy przyłączeniowej zakładu.
  1. Prace elektroenergetyczne:
  • demontaż istniejących przekładników prądowych średniego napięcia w polach nr 19 i 20 stacji 110/15 kV GPZ Barlinek,
  • dostawę i montaż wzorcowanych przekładników prądowych średniego napięcia w polach nr 19 i 20 stacji 110/15 kV GPZ Barlinek,
  • wymianę oszynowania w polu średniego napięcia w polach nr 20 stacji 110/15 kV GPZ Barlinek,
  • wymianę amperomierzy analogowych,
  • wymagane pomiary.
  1. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.
  2. Odbiór z Enea Operator Sp. z o.o.
Close Menu