Dostawa i zabudowa Turbozespołu parowego w Synthos Dwory 7 sp. z o.o.

Realizacja: Czerwiec 2023

Dostawa i zabudowa Turbozespołu parowego w Synthos Dwory 7 sp. z o.o.

Zakładka budowy:

Zlecający: Energika M.Szamałek Z.Szamałek Sp. Jawna.

Zakres prac:

1. Prace projektowe:

 • Projekty wykonawcze.

2.  Prace elektroenergetyczne:

 • Kompleksowa modernizacja pola nr 7 rozdzielni 3-systemowej SN-30 kV wraz z wymianą aparatury i oszynowaniem,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szafy wyprowadzenia mocy i zera generatora o prądzie znamionowym 3500 A,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szynoprzewodu wyprowadzenia mocy SN-12 kV o prądzie znamionowym 4000 A,
 • Dostawa i ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie transformatora blokowego 31,5/6,3 kV o mocy 37500 kVA,
 • Modernizacja istniejących instalacji potrzeb własnych 400/230 VAC oraz 220 VDC,
 • Wykonanie instalacji ogólnobudowlanych (instalacja oświetlenia, Instalacja p.poż),
 • Dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania Econtrol,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie układów pomiarowych energii generatora TG9,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szafy zabezpieczenia generatora,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szafa synchronizacji generatora,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szafy potrzeb własnych 230/400V AC generatora,
 • Wykonanie instalacja uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
 • Montaż tras kablowych,
 • Wykonanie pomiarów elektrycznych,
 • Wykonanie synchronizacji generatora TG 9,
 • instrukcje współpracy i eksploatacji stacji.

3.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

Close Menu