Usunięcie kolizji planowanego obiektu przemysłowego w m. Barlinek z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o.

Realizacja: Styczeń 2022 – Listopad 2022

Zaprojektowanie i wykonanie usunięcia kolizji linii energetycznych napowietrznych SN zgodnie z przyjętymi warunkami likwidacji kolizji nr. 37/O/kol/RD-2/2021 rok 

Zakładka budowy:

Zlecający: Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Zakres prac:

  1. Prace projektowe:
  • Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodnienie w Enea Operator wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

2.  Prace elektroenergetyczne:

  • Demontaż linii napowietrznych SN-15kV L-214 typ 3x(AFL-6 70mm2) – relacji GPZ Barlinek – Kinice oraz L-213 typ 3x(AFL-6 70mm2) –  relacji GPZ Barlinek – Betoniarnia
  • Budowa dwóch słupów SN krańcowo-kablowych
  • Budowa linii kablowej dwutorowej SN-15kV 2x3xNA2XS(F)2Y 1×150/25mm2 12/20kV relacji proj. słupy SN – GPZ Barlinek dla linii L-214 GPZ Barlinek – Kinice oraz L-213 GPZ Barlinek – Betoniarnia
  • Pomiary elektryczne

3.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa

Close Menu