Budowa Elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa) dla Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o.

Realizacja: Czerwiec 2023

Budowa Elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa).

Zakładka budowy:

Zlecający: Energika M.Szamałek Z.Szamałek Sp. Jawna.

Zakres prac:

1. Prace projektowe:

 • Projekty wykonawcze.

2. Prace elektroenergetyczne:

 • Dostawa i ułożenie linii kablowych, zasilających SN-15kV,
 • Dostawa i ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych,
 • Modernizacja układu pomiarowego rozdzielnicy SN-15kV,
 • Modernizacja pola zasilającego ciepłownie w stacji SN-15kV wraz z zabudową układu ograniczenia mocy wytworzonej,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie transformatora 15/0,4kV o mocy 1600 KVA,
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej 0,4kV wraz z szynoprzewodem o prądzie znamionowym 2500A,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie szafy wyprowadzenia mocy z generatora do sieci o prądzie znamionowym 2500A,
 • Dostawa i montaż linii kablowej wyprowadzenia mocy z generatora,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych 0,4kV,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie układów pomiarowych energii generatora,
 • Wykonanie instalacji ogólnobudowlanych (instalacja oświetlenia, Instalacja p.poż),
 • Wykonanie instalacji ochrony odgromowej budynku,
 • Wykonanie instalacja uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
 • Montaż tras kablowych,
 • Wykonanie pomiarów elektrycznych,
 • Wykonanie synchronizacji generatora,
 • instrukcje współpracy i eksploatacji stacji.

3. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

 

Close Menu