Elektrownia Fotowoltaiczna Rabowice

Realizacja: Czerwiec 2022 – Styczeń 2023

Elektrownia Fotowoltaiczna „Rabowice” w m. Rabowice gm. Swarzędz  o mocy 1,45 MW.

Zakładka budowy:

Zlecający: EKOENERGIA DO Sp. z o.o.

Zakres prac:

1.  Prace elektroenergetyczne:

  • Budowa przyłącza SN-15kV wraz z kanalizacją światłowodową
  • Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej inwestora
  • Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji   transformatorowej na terenie elektrowni
  • Dostawa i uruchomienie telemechaniki
  • Budowa linii kablowych nN 0,4kV na terenie elektrowni
  • Wykonanie instalacji uziemiającej elektrowni
  • Pomiary, rozruchy i testy elektrowni
  • Odbiory z Operatorem
  • Szkolenie personelu obsługi elektrowni.

2.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

Close Menu