Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży

Realizacja: Listopad 2022

Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasy.

Zakładka budowy:

Zlecający: Energika M.Szamałek Z.Szamałek Sp. Jawna.

Zakres prac:

 1. Prace projektowe:
 • Projekt budowlany zamienny
 • Projekty wykonawcze

2. Prace budowlane:

 • podłoga podniesiona
 • likwidacja kanałów kablowych

3.  Prace elektroenergetyczne:

 • Demontaż rozdzielnicy SN-15kV 19-polowej
 • Rozdzielnia RGSN 15kV, w izolacji powietrznej, jednosystemowa, dwusekcyjna, 13-polowa, obwody wtórne, zabezpieczenia E2Tango
 • Rozdzielnia pośrednicząca RP 15kV, w izolacji powietrznej, jednosystemowa, jednosekcyjna, 3-polowa, obwody wtórne, zabezpieczenia E2Tango,
 • Rozdzielnia generatorowa RGen 15kV, w izolacji powietrznej, jednosystemowa, jednosekcyjna, 2-polowa, obwody wtórne, zabezpieczenia E2Tango
 • wyprowadzenia mocy z generatora o mocy 3,2 MW
 • Linie kablowe SN-15kV
 • Transformatory 15/0,4kV 1250kVA- 2kpl.
 • Linie kablowe nn oraz sterownicze
 • Instalacja uziemienia otokowego stacji SN
 • Instalacja uziemiania, odgromowa, połączenia wyrównawcze 
 • Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Trasy kablowe
 • Zasilanie odbiorów prądu stałego
 • Pomiar i rozruchy, dokumentacja powykonawcza, instrukcje współpracy i eksploatacji stacji.

4.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa

Close Menu