Modernizacji pola SN nr 13 i 26 w GPZ Miłosław 110/15 kV celem przyłączenia do sieci Parku Wiatrowego Pałczyn 1 i Parku Wiatrowego Pałczyn 2

Realizacja: Grudzień 2023

Modernizacji pola SN nr 13 i 26 w GPZ Miłosław 110/15 kV celem przyłączenia do sieci Parku Wiatrowego Pałczyn 1
i Parku Wiatrowego Pałczyn 2.

Zakładka budowy:

Zlecający: Vortex Energy Sp. z o.o.

Zakres prac:

1.  Prace elektroenergetyczne:

 • Demontaże elementów rozdzielnicy SN-15kV umożliwiające montaż dodatkowych przekładników,
 • Montaż przekładników prądowych SN na potrzeby farmy wiatrowej,
 • Montaż przekładników napięciowych SN na potrzeby farmy wiatrowej,
 • Montaż szyn aluminiowych,
 • Modernizacja obwodów wtórnych pola,
 • Montaż analizatorów parametrów jakości energii elektrycznej,
 • Montaż kabli sterowniczych,
 • Połączenie zamontowanych urządzeń i ich uruchomienie,
 • Uczestnictwo w uruchomieniu i odbiorach Parku Wiatrowego Pałczyn 1, Pałczyn 2,
 • Aktualizacja instrukcji eksploatacji,
 • Wyłączenia i dopuszczenia,
 • Sprawdzenie sygnałów telemechaniki,
 • Próby, test, badania, pomiary, konfiguracja, uruchomienie i inne wymagane przez operatora w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej Umowy, niezbędne do przeprowadzania procedury odbiorowej przyłączenia farmy wiatrowej.

2.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

 

Close Menu