Budowa Parku Wiatrowego Pałczyn 1 oraz Pałczyn 2 w Miłosławiu

Realizacja: Wrzesień 2023                  

Budowa Parku Wiatrowego Pałczyn 1 oraz Pałczyn 2 w Miłosławiu.

Zakładka budowy:

Zlecający: EL-MARK sp. z o. o. sp. kom.

Zakres prac:

1. Prace elektroenergetyczne:

  • Dostawa i posadowienie dwóch stacji kontenerowych wyposażonych w rozdzielnię SN-15kV, zabezpieczenia pól SN, dławik SN 100kVar, pomieszczenie do zabudowy szafy SCADA, potrzeby własne AC oraz DC, analizator jakości energii,
  • Szafa telemechaniki i łączności w stacjach kontenerowych, testy i uruchomienia
  • Konfiguracja oraz uruchomienie zabezpieczeń
  • Wykonanie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych,
  • Szafa łączności FW Pałczyn 1 i FW Pałczyn 2 w GPZ Miłosław
  • Wykonanie pomiarów elektrycznych,
  • Testy i uruchomienia z operatorem sieci
  • Obsługa geodezyjna,

2. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.

Close Menu