Modernizacja rozdzielni średniego napięcia 15kV GSE VII – zakłady drzewne Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Realizacja: Kwiecień 2023

Modernizacja rozdzielni średniego napięcia 15kV GSE VII – zakłady drzewne Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Zakładka budowy:

Zlecający: Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Zakres prac:

 1. Prace projektowe:
 • opracowanie i uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o.o., projektu technicznego obejmującego swym zakresem zmianę układu zasilania na sieci średniego napięcia, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje na podstawie wydanych warunków przyłączenia w związku z wzrostem mocy przyłączeniowej.
 1. Prace elektroenergetyczne:
 • Dostawa i zabudowa 2-polowej rozdzielnicy typu RELF wraz z zabezpieczeniami e2TANGO w głównej stacji zasilającej zakłady drzewne Barlinek – stacja GSE VII na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej zakładu i zmiany układu zasilania,
 • Przebudowa istniejącej siłowni prądu stałego zlokalizowanej w głównej stacji zasilającej zakłady drzewne Barlinek – GSE VII, wraz z wyprowadzeniem nowych obwodów zasilających na potrzeby nowo zabudowanej 2-polowej rozdzielnicy SN typu RELF,
 • zabudowę układu pomiaru energii w oparciu o licznik sEAB, w głównej stacji zasilającej GSE VII, na zasilaniu ze stacji GPZ Barlinek 110/15 kV – pole nr 19,
 • zabudowę analizatora parametrów sieci DIRIS – A60 na zasilaniu ze stacji GPZ Barlinek 110/15 kV – pole nr 19,
 • wymiana końcówki uziemnika w stacji GSE IV w polu nr 2,
 • przepięcie linii kablowych SN w stacji GSE IV,
 • dobór oraz zmiana nastawa zabezpieczeń w głównej stacji zasilającej GSE VII,
 • dobór oraz zmiana nastaw zabezpieczeń w pozostałych stacjach średniego napięcia GSE na zakładzie,
 • opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy ruchowej pomiędzy Enea Operator Sp. z o.o. a zakładem drzewnym Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.,
 • aktualizacja instrukcji eksploatacji oraz schematów w zakresie stacji średniego napięcia GSE na terenie zakładu,
 • rozbudowa i konfiguracja sterownika telemechaniki USP-140 w stacji GSE VI – odwzorowanie nowego układu zasilania zakładu drzewnego Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. ze stacji GPZ Barlinek,
 • rozbudowa i konfiguracja centralnego systemu SCADA SYNDIS-RV ENEA Oddział Gorzów Wielkopolski – odwzorowanie nowego układu zasilania zakładu drzewnego Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. ze stacji GPZ Barlinek,
 • sprawdzenie sygnałów telemechaniki w systemie SCADA SYNDIS-RV ENEA Oddział Gorzów Wielkopolski, ze spółką energetyczną Enea Operator,
 • rozszerzenie licencji oraz rozbudowa systemu SCADA Inwestora do monitoringu energii elektrycznej oraz zdalnego sterowania polami o następujące urządzenia: zabezpieczenie pola e2TANGO – 2 szt., licznik energii elektrycznej sEAB POZYTON – 1 szt., analizator parametrów sieci DIRIS – A60,
 • wykonanie mostu kablowego SN w głównej stacji zasilającej GSE VII, na czas przebudowy pól SN w stacji 110/15 kV GPZ Barlinek,
 • wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
 • naprawa zabezpieczenia uREG w istniejącej rozdzielnicy SN w głównej stacji zasilającej – GSE VII,
 • odbiór końcowy.
 1. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa.
Close Menu