GPO Połajewo

Realizacja: Kwiecień 2022

Budowa stacji transformatorowej 110/30 kV (GPO Połajewo) dla zespołu elektrowni wiatrowych o mocy 22MW w Piotrkowie Kujawskim.

Zakładka budowy:

Inwestor: Vortex Energy Sp. z o.o.

Zakres prac:

1.  Prace budowlane:

 • Niwelacja terenu, drogi wewnętrzne oraz dojazdowe, place, chodniki, ogrodzenie,
 • Posadowienie prefabrykowanego budynku stacji,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji oraz klimatyzacji, 
 • Fundamenty  i konstrukcje pod aparaturę WN, SN, misy pod transformator mocy, zespół uziemiający oraz dławik
 • Kanalizację kablową,
 • Kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem technologicznym i układem odolejania.

2.  Prace elektroenergetyczne:

 • Obwody pierwotne i wtórne rozdzielni 110kV,
 • Dostawa transformatora mocy 110/30kV 25MVA
 • Obwody pierwotne i wtórne rozdzielni 30kV – 6 pól,
 • Dławik do kompensacji mocy biernej o mocy 770kVar,
 • Potrzeby własne stacji,
 • Telemechanika i telekomunikacja,
 • Oświetlenie terenu,
 • Pomiar energii,
 • Stacja zasilania rezerwowego potrzeb własnych 15/0,4kV z przyłączem kablowym SN – 15kV.
 • Pomiar i rozruchy, dokumentacja powykonawcza, instrukcje współpracy i eksploatacji stacji.

3.  Pole tymczasowe GPZ Piotrków Kujawski

 • Wykonanie tymczasowego pola na GPZ Piotrków Kujawski w celu przyłączenia stacji GPO Piotrków Kujawski 110/30kV

4.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa

Close Menu