PEC Ciechanów

Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz robót elektrycznych w zakresie wyprowadzenia mocy z generatora o mocy 1,1 MW, instalacji oświetleniowej i gniazd oraz zasilania technologii dla nowego kotła biomasowego i turbiny w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) na obiekcie PEC Ciechanów”.

Close Menu